Om astrologi

KORT HISTORISK RIDS:

Astrologi er en gammel videnskab.
Lige siden mennesket vendte blikket opad for at studere himmelen, stjernerne og planeterne, blev de astronomiske observationer grundlag for astrologien. Ikke, som vi kender astrologien i dag, idet man i oldtiden brugte planetkonstellationerne, som varsler for en kommende begivenhed. Tydningen var enkel : god - eller dårlig - og i oldtiden blev det brugt til at spå om det enkelte lands eller regents sejre og nederlag.

Interessen førte til at mennesket systematisk observerede stjernehimlen og af praktiske grunde inddelte man dyrekredsen i de kendte 12 tegn. Alle disse observationer var medvirkende til, at man omkr. 350.f.Kr., kunne forudberegne planeternes positioner temmelig nøjagtigt. Derefter kunne man beregne et horoskop for enkeltpersoner - dvs. anføre planeternes stilling ved personens fødselstidspunkt.

Der er fundet henvisninger til astronomiske og astrologiske optegnelser på kileskrift tavler - fundet i bl.a. Mesopotamien og Babylon og i de senere skrevne skriftruller, der er fundet i Qumram, er der astrologiske henvisninger og notater, hvoraf det ses, at kimen til den senere græske astrologi blev grundlagt. Tidsmæssigt ligger den 1.astrologiske periode fra ca. 2000 år f.Kr. til ca. 300 år.f.Kr.

I den Hellenistiske periode, mødte den babylonske astrologi og astronomi den hellenistiske kultur og således blev grundlaget for den 2.astrologiske periode lagt. De græske filosoffer, Platon, Aristoteles, Phythagoras og Stoikerne, var meget åbne overfor Astrologien og tanken om, at der var et styrende princip i universet, som mennesket ikke kunne påvirke.
Den 3. astrologiske periode er påvirket af senmiddelalderen og renæssancens filosofi og kultur og den 4. astrologisk periode - den nuværende. Her fik astrologien en kraftig opblomstring i 1970'erne og blev påvirket af psykologen C.G.Jungs dybdepsykologi især i 1980'erne og 1990'erne. I det nye årtusinde er det spændende, hvilken filosofisk og kulturel indflydelse, der vil gøre sig gældende i forbindelse med udøvelsen af vore dages astrologi!

Hvad er astrologi?

Astrologi er viden om planeternes indbyrdes placering på himlen. Ud fra disse placeringer, er det muligt for en astrolog at udpege forskellige tidsperioder, hvor der er mulighed for, at den enkelte person, selv kan få indflydelse på sin livsretning eller for at få en slags forklaring eller forståelse for, hvorfor ens liv udspiller sig, som det gør i perioder.

Astrologi er ikke en religion eller en tro.
Astrologi er et "redskab", man kan benytte sig af for at forstå nogle sammenhænge i sit liv. Astrologien kan bruges, som en slags guide til de begivenheder, der udspiller sig i ethvert menneskes liv - forudsat personens fødselstidspunkt.

Kan man undgå problemer, hvis man går til astrolog?

Man undgår ikke de udfordringer, som livet indeholder. Men der er mulighed for at planlægge de tidsperioder, som er udfordrende på en måde, så perioderne bruges konstruktivt. Mange mennesker oplever modgang, som noget negativt, men ved at fokusere anderledes og bruge sine kræfter på at lede modgang til opgang, er der helt andre perspektiver i sigte. Større udfordringer i ens liv, er ofte starten eller muligheden for at kunne ændre sit liv i en ønsket retning.

Astrologisk rådgivning - hvad er det?

Der er flere forskellige astrologiske discipliner. Den mest almindelige form for astrologisk rådgivning er beregnet ud fra et personligt fødselshoroskop, der er stillet op ud fra personens fødselstidspunkt, geografisk sted, fødselsdato og år. Ud fra dette fødselshoroskop, er det muligt at rådgive om de valg, som klienten står overfor i sit liv. Astrologen kan bekræfte klientens tanker og fornemmelser og rådgive om de muligheder der ligger i tiden. For det er tiden, der er afgørende, når det drejer sig om astrologisk rådgivning. Astrologen går ud fra tiden og kan fortæller, hvornår tiden er mest gunstig til at påbegynde f.eks. et arbejdsprojekt eller hvornår tiden er inde til at ændre på nogle livsforhold. Derudfra kan klienten selv planlægge sin strategi og sine valg.Det er klienten selv, der må træffe sine beslutninger.

Læs mere under konsultation